STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

12. Andel företagare inom varje driftsinrikting, uppdelat på män och kvinnor (endast enskilda företag)

12. Proportion of holders by sex in different types of holdings in holdings owned by private persons

 

 

Andelar i procent

 

 

1999

2003

2005

2007

Män

Växtodling

18

30

29

27

 

varav jordbruksväxter

15

28

27

25

 

varav trädgårdsväxter

2

1

1

1

 

varav blandad odling

1

1

1

1

 

Husdjursskötsel

38

39

33

32

 

varav köttdjur

14

17

15

15

 

varav mjölkkor

16

13

10

9

 

varav övrig skötsel

8

9

8

8

 

Blandbruk

7

9

7

8

 

Småbruk

37

22

31

33

Kvinnor

Växtodling

11

20

19

18

 

varav jordbruksväxter

8

18

17

16

 

varav trädgårdsväxter

2

1

1

1

 

varav blandad odling

1

1

1

1

 

Husdjursskötsel

30

36

29

26

 

varav köttdjur

12

15

14

11

 

varav mjölkkor

10

7

5

4

 

varav övrig skötsel

8

14

10

11

 

Blandbruk

4

7

6

5

 

Småbruk

55

37

46

51