STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal sysselsatta på enskilda företag

2. Number of occupied persons at holdings owned by private persons

 

1999

2003

2005

2007

 

 

 

 

 

Företagare

75916

62960

70 721

67915

Varav män

68322

55577

61 977

57690

Varav kvinnor

7594

7383

8 744

10225

 

 

 

 

 

Makar/sambor

35460

31877

38004

48956

Varav män

3882

4844

5 952

7525

Varav kvinnor

31578

27033

32052

41431

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

21448

24645

23977

24048

Varav män

16003

17561

17325

17075

Varav kvinnor

5445

7084

6652

6973

 

 

 

 

 

Andra stadigvarande

7890

8563

7111

7963

Varav män

6125

6427

5326

5880

Varav kvinnor

1765

2136

1785

2083

 

 

 

 

 

Tillfälligt sysselsatta

13714

15257

11711

9083

Varav män

..

..

8152

6598

Varav kvinnor

..

..

3559

2485

 

 

 

 

 

Totalt antal sysselsatta

154428

143302

151524

157965

Varav män

..

..

98732

94768

Varav kvinnor

..

..

52792

63197