STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal årsverken (AWU) för alla företagskategorier

4. Number of Annual Working Units (AWU) for all holding categories

 

1999

2003

2005

2007

 

 

 

 

 

Stadigvarande sysselsatta

71646

67782

69014

63361

Varav män

53978

50238

50832

46075

Varav kvinnor

17668

17544

18182

17286

 

 

 

 

 

Tillfälligt sysselsatta

2596

2880

3148

2097

Varav män

..

..

2032

1433

Varav kvinnor

..

..

1116

664

 

 

 

 

 

Totalt antal awu

74242

70662

72162

65458

Varav män

..

..

52864

47508

Varav kvinnor

..

..

19298

17950