STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal årsverken (AWU) för enskilda företag

5. Number of Annual Working Units (AWU) at holdings owned by private persons

 

1999

2003

2005

2007

 

 

 

 

 

Företagare

37890

33933

34849

31861

Varav män

35378

30968

31527

28251

Varav kvinnor

2512

2965

3322

3610

 

 

 

 

 

Makar/sambo

11704

10904

11771

11081

Varav män

1330

1885

2177

2254

Varav kvinnor

10374

9019

9594

8827

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

6580

7171

7685

6642

Varav män

5345

5551

5910

5004

Varav kvinnor

1235

1620

1775

1638

 

 

 

 

 

Andra stadigvarande

4615

4756

4322

4561

Varav män

3787

3706

3350

3451

Varav kvinnor

828

1050

972

1110

 

 

 

 

 

Tillfälligt sysselsatta

1441

1445

1481

1003

Varav män

..

..

1077

771

Varav kvinnor

..

..

404

232

 

 

 

 

 

Totalt antal awu

62230

58209

60108

55148

Varav män

..

..

44041

39731

Varav kvinnor

..

..

16067

15417