STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal heltidsarbetande (>1 800 h/år) för enskilda företag

7. Number of full-time employees (>1 800 h per year) at holdings owned by private persons

 

1999

2003

2005

2007

 

 

 

 

 

Företagare

20200

17811

16559

14825

Varav män

19308

16740

15436

13706

Varav kvinnor

892

1072

1123

1119

 

 

 

 

 

Makar/sambo

3448

3286

3050

2857

Varav män

441

567

566

605

Varav kvinnor

3007

2720

2484

2252

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

2275

2241

2497

1850

Varav män

2045

1952

2099

1605

Varav kvinnor

230

289

398

245

 

 

 

 

 

Andra stadigvarande

2251

2010

1953

2037

Varav män

1992

1753

1663

1732

Varav kvinnor

259

257

290

305

 

 

 

 

 

Totalt antal heltidsarbetande

28174

32258

24059

21569

Varav män

23786

26517

19764

17648

Varav kvinnor

4388

5740

4295

3921