STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal heltidsarbetande (>1 800 h/år) för juridiska bolag

8. Number of full-time employees (>1 800 h per year) at holdings owned by legal persons

 

1999

2003

2005

2007

 

 

 

 

 

Driftsledare

2775

2693

2688

2439

Varav män

2619

2540

2486

2305

Varav kvinnor

156

153

203

134

 

 

 

 

 

Andra stadigvarande

4130

4216

3671

3288

Varav män

3008

2966

2808

2508

Varav kvinnor

1122

1250

863

780

 

 

 

 

 

Totalt antal heltidsarbetande

6905

6909

6359

5761

Varav män

5627

5506

5294

4836

Varav kvinnor

1278

1403

1066

925