STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Genomsnittligt antal timmar per individ för alla företagskategorier

9. Average number of hours per person for all holding categories

 

1999

2003

2005

2007

 

 

 

 

 

Stadigvarande sysselsatta

822

846

805

704

Varav män

920

945

906

847

Varav kvinnor

621

651

615

485

 

 

 

 

 

Tillfälligt sysselsatta

231

219

288

243

Varav män

..

.. 

288

248

Varav kvinnor

 ..

.. 

290

233

 

 

 

 

 

Totalt

755

757

747

663

Varav män

.. 

 ..

837

789

Varav kvinnor

..

 ..

577

466