Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 28 SM 1001

Trädgårdsundersökningen 2008
Kvantiteter och värde avseende 2008 års produktion
Horticulture survey 2008
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Produktionsvärdet minskade mellan 2007 och 2008

Produktionsvärdet för svensk trädgårdsodling uppgick till 3,3 miljarder kronor 2008. Produktionsvärdet minskade med 4 % (121,1 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008.

Produktionsvärdet på friland uppgick till 1,7 miljarder kronor 2008. Värdet ökade med 2 % (25,6 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008. Produktionsvärdet minskade för köksväxter och bär med 233,9 miljoner kronor och ökade för frukt och plantskoleväxter med 259,5 miljoner kronor.

Produktionsvärdet i växthus uppgick till nästan 1,6 miljarder kronor 2008. Värdet minskade med 8 % (146,7 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008. Störst minskning, 78,1 miljoner kronor stod utplanteringsväxter för.