Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Produktionsvärdet
Frilandsodling
Växthusodling

Produktionsvärdet

Produktionsvärdet för svensk trädgårdsodling uppgick till nästan 3,3 miljarder kronor 2008. Produktionsvärdet minskade med 4 % (121,1 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008 (se figur A).

Figur A. Utveckling av produktionsvärde 1999-2008

Frilandsodling

Produktionsvärdet på friland uppgick till 1,7 miljarder kronor 2008. Värdet ökade med 2 % (25,6 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008. Produktionsvärdet för köksväxter och bär minskade med 233,9 miljoner kronor och ökade för frukt och plantskoleväxter med 259,5 miljoner kronor (se figur B). Köksväxter stod för det största produktionsvärdet på friland, 648,7 miljoner kronor. Det motsvarar 38 % av det totala produktionsvärdet på friland.

Figur B. Produktionsvärde frilandsodling 2007 och 2008

Köksväxter

Produktionsvärdet för köksväxter minskade med 21 % (170,6 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008. Den största minskningen stod morötter för, 129,4 miljoner kronor. Det lägre produktionsvärdet beror på ett lägre kilopris på 1,50 kr/kg 2008 jämfört med 3,00 kr/kg 2007.

Frukt

Produktionsvärdet för frukt ökade mellan 2007 och 2008 med 36 % (53,9 miljoner kronor). Den största ökningen, 33,8 miljoner kronor stod äpplen för. Anledningen är ett högre kilopris på 7,70 kr/kg 2008 jämfört med 6,50 kr/kg 2007. De skördade kvantiteter var lite större 2008 än 2007 och bidrog därför också till de högre produktionsvärdet.

Bär

Produktionsvärdet för bär minskade mellan 2007 och 2008 med 17 % (63,3 miljoner kronor). Den största minskningen stod jordgubbar för, 74,3 miljoner kronor. Anledningen är delvis det lägre kilopriset på 24,30 kr/kg 2008 än priset 2007 på 27,60 kr/kg. Även de skördade kvantiteterna var lägre 2008 än 2007.

Plantskoleväxter

Värdet för plantskoleproduktionen uppgick till 548,1 miljoner kronor 2008. Värdet ökade med 60 % (205,6 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008. Kvantiteten skördade plantskoleväxter samlas in vart tredje år i trädgårdsproduktion, senast 2008. Detta gäller alla prydnadsväxter. Mellanliggande år skattas kvantiteterna, t.ex. 2007.

Växthusodling

Produktionsvärdet i växthus uppgick till nästan 1,6 miljarder kronor 2008. Värdet minskade med 8 % (146,7 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008. Störst minskning, 78,1 miljoner kronor stod utplanteringsväxter för (se figur C).

 

Figur C. Produktionsvärde växthusodling 2007 och 2008

Köksväxter och bär

Produktionsvärdet för gurka minskade mellan 2007 och 2008 med 90,2 miljoner kronor. Anledningen är både lägre skördade kvantiteter 2008 och ett lägre kilopris på 7,00 kr/kg 2008 jämfört med 7,50 kr/kg 2007. Produktionsvärdet för tomat minskade med 16,5 miljoner kronor. Här är anledningen ett något lägre kilopris 2008 på 11,10 kr/kg jämfört med 11,90 kr/kg 2007. Den skördade kvantiteten var också något lägre 2008 än 2007. Produktionsvärdet för kryddväxter ökade mellan 2007 och 2008 med 56,2 miljoner kronor. Anledningen är större skördade kvantiteter och ett något högre styckpriset 2008 än 2007. Kryddväxter stod för den största andelen, 30 % av produktionsvärdet för köksväxter och bär i växthus 2008.

Lök- och snittblommor

Produktionsvärdet för lök- och snittblommor i växthus minskade mellan 2007 och 2008 med 53,9 miljoner kronor.

Krukväxter

Produktionsvärdet för krukväxter ökade mellan 2007 och 2008 med 10 % (38,9 miljoner kronor).

Utplanteringsväxter

Värdet för utplanteringsväxter minskade med 39 % (78,1 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008. Värdet för övriga utplanteringsväxter minskade mest med 36,1 miljoner kronor.