Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Utvecklingen av produktionsvärde 1999-2003

1a. Development of production value 1999-2003

Produktgrupp

Värde

1999

tkr

Värde

2000

tkr

Värde

2001

tkr

Värde

2002

tkr

Värde

2003

tkr

Köksväxter på friland

575 300

564 000

633 500

667 300

748 300

Frukt

128 100

127 700

124 900

118 200

152 600

Bär

216 900

202 700

187 100

155 200

258 600

Plantskoleväxter

394 300

404 300

400 700

423 900

447 600

Snittblommor på friland

11 700

10 400

10 000

..

..

Summa frilandsodling

1 326 300

1 309 100

1 356 200

1 364 600

1 607 100

Köksväxter och bär i växthus

499 600

643 700

650 600

713 600

629 500

Snittblommor i växthus

62 500

57 900

58 800

38 000

29 000

Lökblommor till snitt i växthus

185 000

200 700

218 100

227 300

240 900

Lökblommor i kruka i växthus

88 200

92 400

100 400

115 300

125 300

Krukväxter

422 700

401 900

416 100

458 600

475 900

Utplanteringsväxter

151 400

148 700

150 300

165 300

174 800

Summa växthusodling

1 409 300

1 545 300

1 594 300

1 718 100

1 675 400

TOTALT

2 735 600

2 854 400

2 950 500

3 082 100

3 282 500

Sticklingar och småplantor

273 800

273 200

284 300

216 400

135 500