Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3d. Lökblommor i kruka i växthus

3d. Bulbous pot flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2007

2008

2007

2008

2007

2008

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Amaryllis

59 600

52 500

..

22,80

..

2 300

Hyacinter

36 800

21 700

..

3,40

..

6 400

Narcisser

27 600

25 000

..

8,20

..

3 100

Övriga Lökbl. i kruka

12 100

7 400

..

5,20

..

1 400

S:a lökblommor i kruka

136 100

106 600

..

8,10

..

13 200