Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3f. Utplanteringsväxter i växthus

3f. Bedding plants in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2007

2008

2007

2008

2007

2008

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Impatiens

4 400

3 200

..

3,50

..

900

Lobelia

21 900

14 000

..

3,20

..

4 400

Penséer

61 500

42 100

3,20

2,40

19 100

17 600

Petunia

20 400

13 300

..

2,70

..

4 900

Tagetes

17 600

11 200

..

2,70

..

4 100

Övriga utplanteringsv.

73 100

37 000

..

3,00

..

12 400

S:a utplanteringsväxter

198 900

120 800

..

2,70

..

44 300