Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Sammanfattning på produktgrupp

4. Summing up in groups of products

Produktgrupp

 

Värde

2007

tkr

Värde

2008

tkr

Pris

2007

Pris

2008

Kvantitet

2007

Kvantitet

2008

Köksväxter på friland

819 300

648 700

..

..

..

..

Frukt

150 700

204 600

..

8,40

..

24 300

Bär

381 000

317 700

..

..

..

..

Plantskoleväxter

342 500

548 100

..

20,40

..

26 900

Summa frilandsodling1

1 693 500

1 719 100

..

..

..

..

Köksväxter och bär i växthus

724 100

670 500

..

..

..

..

Snittblommor i växthus

10 500

13 700

..

..

..

..

Lökblommor till snitt i växthus

278 200

250 600

..

2,00

..

126 700

Lökblommor i kruka i växthus

136 100

106 600

..

8,10

..

13 200

Krukväxter

378 100

417 000

..

10,00

..

41 900

Utplanteringsväxter

198 900

120 800

..

2,70

..

44 300

Summa växthusodling1

1 725 900

1 579 200

..

..

..

..

TOTALT

3 419 400

3 298 300

..

..

..

..

Sticklingar och småplantor

165 800

110 800

..

1,30

..

86 200