Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5. Arealer och kvantiteter 2008 enligt det Statistiska meddelandet "Trädgårdsproduktion"1

5. Areas and quantities 2008 according to the report "The 2008 Horticultural Census"1

Produkt

Area

Skörd

Växthusodling

 

 

 

 

Gurka

545 900

kvm

20 500

ton

Kryddväxter

90 700

kvm

30 500

(1000 st)

Kruksallat

44 100

kvm

13 900

(1000 st)

Tomater

370 100

kvm

16 200

ton

Totalt växthusodling av köksväxter och bär

1 050 800

kvm

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär på friland

 

 

 

 

Jordgubbar

1 997

ha

11 700

ton

Äpple

1 432

ha

22 200

ton

Totalt frukt och bär på friland

3 429

ha

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling av köksväxter

 

 

 

 

Blomkål

236

ha

3 800

ton

Gurka

161

ha

7 200

ton

Isbergssallat

1 222

ha

28 500

ton

Matlök

849

ha

32 800

ton

Morötter

1 734

ha

91 600

ton

Purjolök

144

ha

3 500

ton

Vitkål

392

ha

17 000

ton

Total frilandodling av köksväxter

4 738

ha

 

 


1         Här redovisas endast ett urval av de större produkterna inom resp. grupp. Hela redovisningen finns i det Statistiskt Meddelande JO 33 SM 0901 Trädgårdsproduktion.

1         The areas and quantities that are published is a selection from the Report JO 33 SM 0901 The 2008 Horticultural Census.