Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Utvecklingen av produktionsvärde 2004-2008

1b. Development of production value 2004-2008

Produktgrupp

Värde

2004

tkr

Värde

2005

tkr

Värde

2006

tkr

Värde

2007

tkr

Värde

2008

tkr

Köksväxter på friland

786 700

809 500

990 400

819 300

648 700

Frukt

143 300

130 100

168 400

150 700

204 600

Bär

260 300

314 000

277 000

381 000

317 700

Plantskoleväxter

338 700

401 100

300 800

342 500

548 100

Snittblommor på friland1

..

..

..

..

..

Summa frilandsodling

1 529 000

1 654 700

1 736 600

1 693 500

1 719 100

Köksväxter och bär i växthus

575 600

687 200

745 500

724 100

670 500

Snittblommor i växthus

29 300

12 800

9 800

10 500

13 700

Lökblommor till snitt i växthus

270 200

279 800

291 400

278 200

250 600

Lökblommor i kruka i växthus

132 400

142 300

142 500

136 100

106 600

Krukväxter

408 000

419 800

413 900

378 100

417 000

Utplanteringsväxter

165 700

201 600

207 400

198 900

120 800

Summa växthusodling

1 581 200

1 743 500

1 810 500

1 725 900

1 579 200

TOTALT

3 110 200

3 398 200

3 547 100

3 419 400

3 298 300

Sticklingar och småplantor

158 500

128 300

174 100

165 800

110 800


1         Produktion av snittblommor på friland har i princip upphört.