Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Köksväxter på friland

2a. Field vegetables

Produkt

 

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2007

2008

2007

2008

2007

2008

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Blomkål

28 000

28 800

9,00

7,60

3 100

3 800

Gurka

19 200

20 400

2,70

2,80

7 000

7 200

Isbergssallat

142 800

149 900

5,40

5,30

26 600

28 500

Kålrot

8 300

18 800

..

2,80

..

6 800

Majs

19 600

4 200

..

12,10

..

400

Matlök

72 400

57 000

2,10

1,70

34 900

32 800

Morot

269 500

140 100

3,00

1,50

89 400

91 600

Purjolök

9 600

20 400

3,10

5,80

3 100

3 500

Rödbeta

6 700

10 400

..

1,00

..

10 300

Vitkål

40 800

38 900

2,70

2,30

15 200

17 000

Övriga köksväxter

202 400

159 800

..

..

..

..

Summa köksväxter

819 300

648 700

..

..

..

..