Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2c. Bär

2c. Berries

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2007

2008

2007

2008

2007

2008

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Hallon

17 500

27 700

..

61,70

..

400

Jordgubbar

359 400

285 100

27,60

24,30

13 000

11 700

Svarta vinbär

3 200

2 600

..

8,50

..

300

Övriga bär

900

2 300

..

..

..

..

Summa bär

381 000

317 700

..

..

..

..