Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2d. Plantskoleväxter

2d. Nursery plants

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2007

2008

2007

2008

2007

2008

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Barrväxter

27 100

13 400

84,60

43,20

300

300

Bärbuskar

2 800

3 400

..

30,60

..

100

Fruktträd

88 900

57 900

..

94,20

..

600

Häck- och landskapsv.

26 600

16 000

..

6,40

..

2 500

Jordgubbsplantor

9 700

8 500

..

..

..

..

Klängväxter

1 300

1 200

..

..

..

..

Lövfällande träd

44 600

280 700

274,70

663,40

200

400

Perenner

66 200

66 200

13,60

11,50

4 900

5 800

Prydnadsbuskar

55 100

53 400

34,30

34,00

1 600

1 600

Rosor

10 400

7 800

23,20

27,80

500

300

Övriga plantskolev.

9 800

39 600

..

3,20

..

12 400

Summa plantskoleväxter

342 500

548 100

..

20,40

..

26 900