Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Köksväxter och bär i växthus

3a. Vegetables and berries in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2007

2008

2007

2008

2007

2008

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Gurka

233 200

143 000

7,50

7,00

31 300

20 500

Jordgubbar

32 900

12 400

35,90

53,00

900

200

Kruksallat1

87 100

87 000

6,10

6,20

14 200

13 900

Huvud- & annan sallat1

16 200

29 700

..

4,50

..

6 600

Kryddväxter1

144 400

200 600

6,30

6,60

22 900

30 500

Melon

200

500

..

13,30

..

40

Tomat

195 900

179 400

11,90

11,10

16 400

16 200

Övriga köksväxter

14 200

17 900

..

..

..

..

S:a köksväxter i växthus

724 100

670 500

..

..

..

..


1 Kruksallat, kryddväxter, huvudsallad och annat sallat anges i 1 000 st resp. pris/st.