Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Snittblommor i växthus

3b. Cut flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2007

2008

2007

2008

2007

2008

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Alstroemeria

900

100

..

..

..

..

Krysantemum

1 900

1 100

..

5,50

..

200

Rosor

7 000

11 800

3,30

3,70

2 100

3 200

Övriga snittblommor

700

700

..

3,50

..

200

Summa snittblommor

10 500

13 700

..

..

..

..