Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3c. Lökblommor till snitt i växthus

3c. Bulbous cut flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2007

2008

2007

2008

2007

2008

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Narcisser

2 100

2 600

..

5,70

..

500

Tulpaner

274 100

246 700

2,40

2,00

112 400

125 700

Övriga Lökblommor

2 000

1 300

..

2,60

..

500

Summa lökblommor

278 200

250 600

..

2,00

..

126 700