Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 28 SM 1002

Trädgårdsundersökningen 2009
Kvantiteter och värde avseende 2009 års produktion
Horticulture survey 2009
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Produktionsvärdet ökade mellan 2008 och 2009

Produktionsvärdet för svensk trädgårdsodling uppgick till nästan 3,5 miljarder kronor år 2009. Produktionsvärdet ökade med 5 % (178 miljoner kronor) jämfört med år 2008.

Växthusodlade produkter stod för den största värdeökningen och mest ökade produktionsvärdet för slanggurka. Produktionsvärdet för slanggurka ökade med 74 % (106 miljoner kronor). Anledningen är delvis att odlarna fick ett betydligt högre kilopris år 2009 på 11 kr/kg jämfört med 7 kr/kg år 2008. Även skörden var 11 % högre år 2009 jämfört med år 2008 vilket också bidrog till det höga produktionsvärdet.