Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Utvecklingen av produktionsvärde 2000-2004

1a. Development of production value 2000-2004

Produktgrupp

Värde

Värde

Värde

Värde

Värde

2000

2001

2002

2003

2004

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

Köksväxter på friland

564 000

633 500

667 300

748 300

786 700

Frukt

127 700

124 900

118 200

152 600

143 300

Bär

202 700

187 100

155 200

258 600

260 300

Plantskoleväxter

404 300

400 700

423 900

447 600

338 700

Snittblommor på friland1

10 400

10 000

..

..

..

Summa frilandsodling

1 309 100

1 356 200

1 364 600

1 607 100

1 529 000

Köksväxter och bär i växthus

643 700

650 600

713 600

629 500

575 600

Snittblommor i växthus

57 900

58 800

38 000

29 000

29 300

Lökblommor till snitt i växthus

200 700

218 100

227 300

240 900

270 200

Lökblommor i kruka i växthus

92 400

100 400

115 300

125 300

132 400

Krukväxter

401 900

416 100

458 600

475 900

408 000

Utplanteringsväxter

148 700

150 300

165 300

174 800

165 700

Summa växthusodling

1 545 300

1 594 300

1 718 100

1 675 400

1 581 200

TOTALT

2 854 400

2 950 500

3 082 100

3 282 500

3 110 200

Sticklingar och småplantor

273 200

284 300

216 400

135 500

158 500


1 ) Produktion av snittblommor på friland har i princip upphört.