Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3d. Lökblommor i kruka i växthus

3d. Bulbous pot flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2008

2009

2008

2009

2008

2009

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Amaryllis

52 500

54 9001

22,80

22,60

2 300

2 4002

Hyacinter

21 700

27 8001

3,40

4,10

6 400

6 8002

Narcisser

25 000

30 9001

8,20

..

3 100

..

Övriga Lökbl. i kruka

7 400

8 9001

5,20

..

1 400

..

Summa lökblommor i kruka

106 600

122 500

8,10

..

13 200

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.