Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3f. Utplanteringsväxter i växthus

3f. Bedding plants in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2008

2009

2008

2009

2008

2009

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Impatiens

3 200

3 5001

3,50

..

900

..

Lobelia

14 000

15 8001

3,20

..

4 400

..

Penséer

42 100

47 4001

2,40

2,60

17 600

18 6002

Petunia

13 300

14 9001

2,70

..

4 900

..

Tagetes

11 200

12 4001

2,70

..

4 100

..

Övriga utplanteringsv.

37 000

41 8001

3,00

..

12 400

..

Summa utplanteringsväxter

120 800

135 800

2,70

 

44 300

 


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.