Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Sammanfattning på produktgrupp

4. Summery of groups of products

Produktgrupp

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2008

2009

2008

2009

2008

2009

tkr

tkr

 

 

 

 

Köksväxter på friland

648 700

690 700

..

..

..

..

Frukt

204 600

175 400

8,40

..

24 300

..

Bär

317 700

265 500

..

..

..

..

Plantskoleväxter

548 100

588 800

20,40

..

26 900

..

Summa frilandsodling

1 719 100

1 720 400

..

..

..

..

Köksväxter och bär i växthus

670 500

753 600

..

..

..

..

Snittblommor i växthus

13 700

15 000

..

..

..

..

Lökblommor till snitt i växthus

250 600

285 700

2,00

..

126 700

..

Lökblommor i kruka i växthus

106 600

122 500

8,10

..

13 200

..

Krukväxter

417 000

443 300

10,00

..

41 900

..

Utplanteringsväxter

120 800

135 800

2,70

..

44 300

..

Summa växthusodling

1 579 200

1 755 900

..

..

..

..

TOTALT

3 298 300

3 476 300

..

..

..

..

Sticklingar och småplantor

110 800

122 000

1,30

..

86 200

..


Anm. Vissa grupper går inte att summera då kvantiteten redovisas i ton eller 1 000 st och priset redovisas i kr/kg eller i kr/st.