Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5. Arealer och kvantiteter 2009 enligt det Statistiska meddelandet "Skörd av trädgårdsväxter"

5. Areas and quantities 2009 in accordance to the report "Harvested production for certain horticultural products"

Produkt

Area

Skörd

Växthusodling

 

 

 

 

Gurka

524 700

kvm

22 700

ton

Kryddväxter

255 700

kvm

27 400

1 000 st

Kruksallat

73 600

kvm

16 700

1 000 st

Tomater

367 800

kvm

13 600

ton

Summa

1 221 800

kvm

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär på friland

 

 

 

 

Jordgubbar

1 902

ha

11 700

ton

Äpple

1 435

ha

21 000

ton

Summa

3 337

ha

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling av köksväxter

 

 

 

 

Blomkål

266

ha

5 000

ton

Gurka

182

ha

7 900

ton

Isbergssallat

1 149

ha

28 500

ton

Matlök

844

ha

37 000

ton

Morötter

2 008

ha

122 600

ton

Purjolök

207

ha

6 100

ton

Vitkål

333

ha

18 000

ton

Summa

4 989

ha