Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Utvecklingen av produktionsvärde 2005-2009

1b. Development of production value 2005-2009

Produktgrupp

Värde

Värde

Värde

Värde

Värde

2005

2006

2007

2008

2009

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

Köksväxter på friland

809 500

990 400

819 300

648 700

690 700

Frukt

130 100

168 400

150 700

204 600

175 400

Bär

314 000

277 000

381 000

317 700

265 500

Plantskoleväxter

401 100

300 800

342 500

548 100

588 800

Snittblommor på friland1

..

..

..

..

..

Summa frilandsodling

1 654 700

1 736 600

1 693 500

1 719 100

1 720 400

Köksväxter och bär i växthus

687 200

745 500

724 100

670 500

753 600

Snittblommor i växthus

12 800

9 800

10 500

13 700

15 000

Lökblommor till snitt i växthus

279 800

291 400

278 200

250 600

285 700

Lökblommor i kruka i växthus

142 300

142 500

136 100

106 600

122 500

Krukväxter

419 800

413 900

378 100

417 000

443 300

Utplanteringsväxter

201 600

207 400

198 900

120 800

135 800

Summa växthusodling

1 743 500

1 810 500

1 725 900

1 579 200

1 755 900

TOTALT

3 398 200

3 547 100

3 419 400

3 298 300

3 476 300

Sticklingar och småplantor

128 300

174 100

165 800

110 800

122 000


1 )Produktion av snittblommor på friland har i princip upphört.