Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Köksväxter på friland

2a. Field vegetables

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2008

2009

2008

2009

2008

2009

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Blomkål

28 800

43 200

7,60

8,60

3 800

5 000

Gurka

20 400

24 400

2,80

3,10

7 200

7 900

Isbergssallat

149 900

104 900

5,30

3,70

28 500

28 500

Kålrot

18 800

21 8001

2,80

..

6 800

..

Majs

4 200

5 6001

12,10

..

400

..

Matlök

57 000

69 900

1,70

1,90

32 800

37 000

Morot

140 100

167 300

1,50

1,40

91 600

122 600

Purjolök

20 400

32 8001

5,80

5,402

3 500

6 100

Rödbeta

10 400

11 8001

1,00

..

10 300

..

Vitkål

38 900

38 900

2,30

2,20

17 000

18 000

Övriga köksväxter

159 800

170 1001

..

..

..

..

Summa köksväxter

648 700

690 700

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad prisutveckling.