Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Frukt

2b. Fruit

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2008

2009

2008

2009

2008

2009

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Körsbär

11 300

8 0001

45,50

..

200

..

Plommon

5 300

2 0001

15,80

7,00

300

3002

Päron

18 100

10 8001

11,10

7,10

1 600

1 5002

Äpplen

169 900

154 600

7,70

7,40

22 200

21 000

Summa frukt

204 600

175 400

8,40

..

24 300

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.