Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2c. Bär

2c. Berries

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2008

2009

2008

2009

2008

2009

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Hallon

27 700

20 9001

61,70

..

400

..

Jordgubbar

285 100

240 500

24,30

20,60

11 700

11 700

Svarta vinbär

2 600

2 2001

8,50

..

300

..

Övriga bär

2 300

1 9001

..

..

..

..

Summa bär

317 700

265 500

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.