Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 28 SM 1101

Trädgårdsundersökningen 2010
Kvantiteter och värden avseende 2010 års produktion
Horticulture survey 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Produktionsvärdet ökade med 9 %

Produktionsvärdet för svensk trädgårdsodling uppgick till nästan 3,8 miljarder kronor år 2010. Produktionsvärdet ökade med 9 % (318 miljoner kronor) mellan åren 2009 och 2010. Frilands- och växthusprodukter stod vardera för cirka hälften av produktionsvärdet.

Produktionsvärdet på friland

När det gäller frilandsodling stod lövfällande träd och jordgubbar för de största produktionsvärdena, 319 miljoner kronor respektive 245 miljoner kronor. Produktionsvärdet för plantskoleväxter representerar dock värdet på plantorna i odling och inte värdet av sålda plantor. Det är vanligt att odlingen av plantor tar flera år. Produktionsvärdet för frilandsprodukter ökade med 10 % mellan åren 2009 och 2010. De största ökningarna av produktionsvärdet kan noteras för äpple med 50 miljoner kronor och för matlök med 49 miljoner kronor.

Produktionsvärdet i växthus

När det gäller växthusodling stod gurka och tulpaner för de största produktionsvärdena, 295 respektive 281 miljoner kronor. Tillsammans utgjorde de drygt 30 % av det totala produktionsvärdet för växthusodling, vilket ökade med 8 % mellan åren 2009 och 2010. Den största värdeökningen stod tomat och gurka för, vilkas produktionsvärdet ökade med 48 respektive 45 miljoner kronor.