Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3f. Utplanteringsväxter i växthus

3f. Bedding plants in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2009

2010

2009

2010

2009

2010

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Impatiens

3 5001

3 7001

..

..

..

..

Lobelia

15 8001

15 8001

..

3,40

..

4 6002

Penséer

47 4001

51 1001

2,60

2,80

18 6002

18 6002

Petunia

14 9001

15 3001

..

3,00

..

5 2002

Tagetes

12 4001

13 1001

..

..

..

..

Övriga utplanteringsv.

41 8001

44 1001

..

..

..

..

Summa utplanteringsväxter

135 800

143 100

.. 

..

.. 

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.