Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Utvecklingen av produktionsvärde 2006–2010

1b. Development of production value 2006–2010

Produktgrupp

Värde

Värde

Värde

Värde

Värde

2006

2007

2008

2009

2010

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

Köksväxter på friland

990 400

819 300

648 700

690 700

757 000

Frukt

168 400

150 700

204 600

175 400

236 400

Bär

277 000

381 000

317 700

265 500

270 800

Plantskoleväxter

300 800

342 500

548 100

588 800

630 300

Snittblommor på friland1

..

..

..

..

..

Summa frilandsodling

1 736 600

1 693 500

1 719 100

1 720 400

1 894 500

Köksväxter och bär i växthus

745 500

724 100

670 500

753 600

882 300

Snittblommor i växthus

9 800

10 500

13 700

15 000

12 100

Lökblommor till snitt i växthus

291 400

278 200

250 600

285 700

285 400

Lökblommor i kruka i växthus

142 500

136 100

106 600

122 500

114 000

Krukväxter

413 900

378 100

417 000

443 300

463 300

Utplanteringsväxter

207 400

198 900

120 800

135 800

143 100

Summa växthusodling

1 810 500

1 725 900

1 579 200

1 755 900

1 900 200

TOTALT

3 547 100

3 419 400

3 298 300

3 476 300

3 794 700

Sticklingar och småplantor

174 100

165 800

110 800

122 000

126 500


1) Produktion av snittblommor på friland har i princip upphört.