Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Frukt

2b. Fruit

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2009

2010

2009

2010

2009

2010

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Körsbär

8 0001

10 8001

..

..

..

..

Plommon

2 0001

4 8001

7,00

15,00

3002

3002

Päron

10 8001

16 8001

7,10

9,90

1 5002

1 7002

Äpplen

154 600

204 100

7,40

8,70

21 000

23 500

Summa frukt

175 400

236 400

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.