Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2c. Bär

2c. Berries

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2009

2010

2009

2010

2009

2010

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Hallon

20 9001

21 3001

..

..

..

..

Jordgubbar

240 500

245 400

20,60

21,30

11 700

11 500

Svarta vinbär

2 2001

2 2001

..

..

..

..

Övriga bär

1 9001

2 0001

..

..

..

..

Summa bär

265 500

270 800

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.