Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2d. Plantskoleväxter

2d. Nursery plants

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2009

2010

2009

2010

2009

2010

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Barrväxter

13 2001

14 3001

41,80

45,10

3002

3002

Bärbuskar

3 4001

3 6001

..

..

..

..

Fruktträd

63 2001

66 1001

..

..

..

..

Häck- och landskapsv.

17 9001

18 7001

..

..

..

..

Jordgubbsplantor

9 7001

10 2001

..

..

..

..

Klängväxter

1 3001

1 4001

..

..

..

..

Lövfällande träd

290 7001

318 7001

688,00

755,70

4002

4002

Perenner

74 9001

78 3001

12,20

12,80

6 1002

6 1002

Prydnadsbuskar

60 7001

62 0001

35,90

36,70

1 7002

1 7002

Rosor

9 5001

10 6001

29,90

33,40

3002

3002

Övriga plantskolev.

44 3001

46 4001

..

..

..

..

Summa plantskoleväxter

588 800

630 300

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.