Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Köksväxter och bär i växthus

3a. Vegetables and berries in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2009

2010

2009

2010

2009

2010

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Gurka

249 200

294 600

11,00

10,90

22 700

27 000

Jordgubbar

11 6001

13 1001

58,70

60,70

2002

2002

Kruksallat3

104 900

92 800

6,30

6,40

16 700

14 600

Huvud- & annan sallat3

34 0001

42 5001

..

..

..

..

Kryddväxter3

182 900

216 600

6,70

6,70

27 400

32 400

Melon

6001

8001

..

..

..

..

Tomat

150 300

198 300

11,10

14,40

13 600

13 800

Övriga köksväxter

20 1001

23 6001

..

..

..

..

Summa köksväxter i växthus

753 600

882 300

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.

3) För kruksallat, kryddväxter, huvudsallat och annan sallat redovisas kvantiteten i 1 000 st och priset i kr/st.