Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Snittblommor i växthus

3b. Cut flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2009

2010

2009

2010

2009

2010

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Alstroemeria

1001

1001

..

..

..

..

Krysantemum

1 2001

1 0001

..

..

..

..

Rosor

12 9001

10 4001

3,80

3,10

3 4002

3 4002

Övriga snittblommor

8001

6001

..

..

..

..

Summa snittblommor

15 000

12 100

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.