Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3c. Lökblommor till snitt i växthus

3c. Bulbous cut flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2009

2010

2009

2010

2009

2010

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Narcisser

3 2001

3 2001

..

..

..

..

Tulpaner

281 0001

280 8001

2,10

2,10

132 8002

132 5002

Övriga lökblommor

1 5001

1 5001

..

..

..

..

Summa lökblommor

285 700

285 400

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.