Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 28 SM 1201

Trädgårdsundersökningen 2011
Kvantiteter och värden avseende 2011 års produktion
Horticultural survey 2011
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Produktionsvärdet ökade med 15 %

Produktionsvärdet för svensk trädgårdsodling uppgick till nästan 4,4 miljarder kronor år 2011. Produktionsvärdet ökade med 15 % (571,3 miljoner kronor) mellan åren 2010 och 2011. Frilandsprodukter stod för 58% av produktionsvärdet och växthusprodukter för 42 %.

Produktionsvärdet på friland

När det gäller frilandsodling stod lövfällande träd och jordgubbar för de största produktionsvärdena, 433,3 miljoner kronor respektive 433,7 miljoner kronor. Produktionsvärdet för plantskoleväxter representerar dock värdet på plantorna i odling och inte värdet av sålda plantor. Det är vanligt att odlingen av plantor tar flera år. Produktionsvärdet för frilandsprodukter ökade med 35 % mellan åren 2010 och 2011. De största ökningarna av produktionsvärdet kan noteras för morot med 259 miljoner kronor och för jordgubbar med 188,3 miljoner kronor.

Produktionsvärdet i växthus

När det gäller växthusodling stod gurka och tulpaner för de största produktionsvärdena, 227,8 respektive 293,8 miljoner kronor. Tillsammans utgjorde de drygt 29 % av det totala produktionsvärdet för växthusodling, vilket minskade med 4 % mellan åren 2010 och 2011. Den största värdeökningen stod kruksallat för, produktionsvärdet ökade med 84,7 miljoner kronor.