Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Utvecklingen av produktionsvärde 2002–2006

1b. Utvecklingen av produktionsvärde 2007–2011

2a. Köksväxter på friland

2b. Frukt

2c. Bär

2d. Plantskoleväxter

3a. Köksväxter och bär i växthus

3b. Snittblommor i växthus

3c. Lökblommor till snitt i växthus

3d. Lökblommor i kruka i växthus

3e. Krukväxter i växthus

3f. Utplanteringsväxter i växthus

3g. Sticklingar och småplantor i växthus

4. Sammanfattning av produktgrupp

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure