Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Utvecklingen av produktionsvärde 2002–2006

1a. Development of production value 2002–2006

Produktgrupp

Värde

Värde

Värde

Värde

Värde

2002

2003

2004

2005

2006

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

Köksväxter på friland

667 300

748 300

786 700

809 500

990 400

Frukt

118 200

152 600

143 300

130 100

168 400

Bär

155 200

258 600

260 300

314 000

277 000

Plantskoleväxter

423 900

447 600

338 700

401 100

300 800

Summa frilandsodling

1 364 600

1 607 100

1 529 000

1 654 700

1 736 600

Köksväxter och bär i växthus

713 600

629 500

575 600

687 200

745 500

Snittblommor i växthus

38 000

29 000

29 300

12 800

9 800

Lökblommor till snitt i växthus

227 300

240 900

270 200

279 800

291 400

Lökblommor i kruka i växthus

115 300

125 300

132 400

142 300

142 500

Krukväxter

458 600

475 900

408 000

419 800

413 900

Utplanteringsväxter

165 300

174 800

165 700

201 600

207 400

Summa växthusodling

1 718 100

1 675 400

1 581 200

1 743 500

1 810 500

TOTALT

3 082 100

3 282 500

3 110 200

3 398 200

3 547 100

Sticklingar och småplantor

216 400

135 500

158 500

128 300

174 100