Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3d. Lökblommor i kruka i växthus

3d. Bulbous pot flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Amaryllis

54 5001

58 400

22,50

21,20

2 4002

2 800

Hyacinter

23 9001

35 200

3,50

5,30

6 7002

6 600

Narcisser

27 7001

59 100

..

8,20

..

7 200

Övriga Lökbl. i kruka

7 9001

5 400

..

5,80

..

900

Summa lökblommor i kruka

114 000

158 100

..

9,00

..

17 500


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.