Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3e. Krukväxter i växthus

3e. Pot plants in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Begonia

31 8001

33 500

12,10

12,30

2 6002

2 700

Cyklamen

13 9001

14 400

13,20

12,60

1 1002

1 100

Impatiens

10 3001

10 200

..

10,70

..

1 000

Julstjärna

73 4001

48 600

12,20

13,60

6 0002

3 600

Kalanchoe

49 2001

16 700

7,30

6,60

6 7002

2 500

Krysantemum

33 2001

8 500

..

8,50

..

1 000

Marguerit

23 3001

15 600

..

9,00

..

1 700

Pelargon

137 4001

115 400

12,30

12,00

11 2002

9 600

Praktpetunia

24 6001

17 300

..

15,60

..

1 100

Primula

6 6001

5 600

..

6,10

..

900

Saintpaulia

6 5001

8 300

..

7,00

..

1 200

Gröna växter

7 4001

7 200

..

9,70

..

700

Övriga krukväxter

45 8001

70 600

..

14,10

..

5 000

Summa krukväxter

463 300

372 000

..

11,50

..

32 100


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.