Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3f. Utplanteringsväxter i växthus

3f. Bedding plants in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Impatiens

3 7001

2 900

..

3,10

..

900

Lobelia

15 8001

10 100

3,40

1,90

4 6002

5 300

Penséer

51 1001

45 700

2,80

2,40

18 6002

19 400

Petunia

15 3001

14 100

3,00

2,50

5 2002

5 500

Tagetes

13 1001

12 600

..

3,20

..

3 900

Övriga utplanteringsv.

44 1001

30 000

..

3,00

..

9 900

Summa utplanteringsväxter

143 100

115 200

..

2,60

..

44 900


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.