Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4. Sammanfattning av produktgrupp

4. Summary of groups of products

Produktgrupp

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

 

 

 

 

Köksväxter på friland

757 000

1 114 700

..

..

..

..

Frukt

236 400

212 300

..

8,90

..

23 800

Bär

270 800

474 900

..

..

..

..

Plantskoleväxter

630 300

748 200

..

33,00

..

22 700

Summa frilandsodling

1 894 500

2 550 100

..

..

..

..

Köksväxter och bär i växthus

882 300

868 200

..

..

..

..

Snittblommor i växthus

12 100

7 800

..

3,00

..

..

Lökblommor till snitt i växthus

285 400

294 900

..

1,90

..

152 800

Lökblommor i kruka i växthus

114 000

158 100

..

9,00

..

17 500

Krukväxter

463 300

372 000

..

11,50

..

32 100

Utplanteringsväxter

143 100

115 200

..

2,60

..

44 900

Summa växthusodling

1 900 200

1 816 200

..

..

..

..

TOTALT

3 794 700

4 366 300

..

..

..

..

Sticklingar och småplantor

126 500

277 500

..

1,50

..

183 400


Anm. Vissa grupper går inte att summera då kvantiteten redovisas i ton eller 1 000 st och priset redovisas i kr/kg eller i kr/st.