Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Utvecklingen av produktionsvärde 2007–2011

1b. Development of production value 2007–2011

Produktgrupp

Värde

Värde

Värde

Värde

Värde

2007

2008

2009

2010

2011

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

Köksväxter på friland

819 300

648 700

690 700

757 000

1 114 700

Frukt

150 700

204 600

175 400

236 400

212 300

Bär

381 000

317 700

265 500

270 800

474 900

Plantskoleväxter

342 500

548 100

588 800

630 300

748 200

Summa frilandsodling

1 693 500

1 719 100

1 720 400

1 894 500

2 550 100

Köksväxter och bär i växthus

724 100

670 500

753 600

882 300

868 200

Snittblommor i växthus

10 500

13 700

15 000

12 100

7 800

Lökblommor till snitt i växthus

278 200

250 600

285 700

285 400

294 900

Lökblommor i kruka i växthus

136 100

106 600

122 500

114 000

158 100

Krukväxter

378 100

417 000

443 300

463 300

372 000

Utplanteringsväxter

198 900

120 800

135 800

143 100

115 200

Summa växthusodling

1 725 900

1 579 200

1 755 900

1 900 200

1 816 200

TOTALT

3 419 400

3 298 300

3 476 300

3 794 700

4 366 300

Sticklingar och småplantor

165 800

110 800

122 000

126 500

277 500