Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Köksväxter på friland

2a. Field vegetables

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Blomkål

28 000

36 700

6,80

6,30

4 100

5 800

Gurka

24 600

28 800

3,10

3,30

7 900

8 700

Isbergssallat

145 100

185 000

6,00

7,20

24 100

25 800

Kålrot

22 3001

21 000

..

4,00

..

5 300

Majs

5 7001

10 200

..

8,00

..

1 300

Matlök

118 700

93 700

3,20

2,30

36 900

41 600

Morot

121 900

380 900

1,50

3,60

83 000

104 900

Purjolök

32 7001

28 700

6,802

5,70

4 800

5 000

Rödbeta

12 1001

11 100

..

1,10

..

10 300

Vitkål

59 400

37 600

2,90

2,10

20 800

17 800

Övriga köksväxter

186 5001

281 000

..

..

..

..

Summa köksväxter

757 000

1 114 700

..

..

..

..


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad prisutveckling.