Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Frukt

2b. Fruit

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2010

2011

2010

2011

2010

2011

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Körsbär

10 8001

8 000

..

45,90

..

200

Plommon

4 8001

6 300

15,00

11,60

3002

500

Päron

16 8001

18 800

9,90

7,70

1 7002

2 500

Äpplen

204 100

179 300

8,70

8,70

23 500

20 700

Summa frukt

236 400

212 300

..

8,90

..

23 800


1) Skattat produktionsvärde. Se avsnittet fakta om statistiken.

2) Skattad kvantitet.